ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИНФОРМАЦИИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
07 декабря 2023 года

Учётная карточка члена профсоюза

Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі

Беларускі прафесіянальны саюз работнікаў

культуры, інфармацыі,спорту і турызму

Уліковая картка-заява члена прафсаюза

Членскі білет №_______________

 

Прозвішча ______________________________________________

 

Імя_______________ Імя па бацьку__________________________

 

Дата нараджэння “____” ___________________________ 19___ г.

 

Адукацыя________________________________________________

 

Месяц і год уступлення ў прафсаюз__________________________

 

Назва арганізацыі, якая выдавала білет, запоўніла уліковую картку-

заяву   Пярвічная прафсаюзная арганізацыя ____________________

__________________________________________________________

 

Дамашні адрас: __________________________________________

 

_______________________, № тэлефона______________________

 

Дата запаўнення “_____” ________________________ 200___ г..

 

                                   Подпіс члена прафсаюза _______________                                 

            Для

           фотакарткі              М.П.

 

                                   Подпіс старшыні прафкама _____________

 

                                   З А Я В А

Я, _____________________________________________________ ,

упаўнаважваю прафсаюзны камітэт забяспечыць адлічэнне з маёй

заработнай платы членскіх прафсаюзных узносаў на рахункі праф-

саюзных органаў шляхам безнаяўнага пералічэння бухгалтэрыяй

установы ў памерах, вызначаных статутам галіновага прафсаюза.

                                   Подпіс члена прафсаюза ______________

 

Заява кіраўніку зарэгістравана:

Увах.№ ___________________

“____” __________________ 200___ г..

 

      Месца працы і пасада пры запаўненні

карткі-заявы і далейшыя змяненні

 

Дата

Назва прадпрыемства, установы, арганизацыі

Займаемая пасада